ZorgFormat [versie 3.1.1706]

Inrichting

Hier kunt u uitspraken doen over de hieronder genoemde onderdelen en deze vastleggen.

  • Inrichtingsfase

Huidige situatie

In de huidige situatie brengt u de werk­eenheid op inhoud en bedrijfsmatig in beeld.

Welke vragen worden aan het team gesteld?

Welk inzicht en abstractie­niveau is nodig voor deze zorg?

Taken op tijd (uren) in beeld gebracht en vertaald naar het minimaal benodigde kwalificatie­niveau.

Hoe is het formatie­plaatsen­plan nu, welke bekostiging is er, wat is het budget voor de werk­eenheid?

  • Zorg en begeleiding
  • Complexiteit
  • Taken
  • Huidige formatie

Gewenste situatie

Hier brengt u in wat voor functionaris u op welke tijd op welke dag in de zorg beschikbaar wilt hebben. De discussie over gewenste aanwezig­heid vindt plaats aan de hand van de uitslagen van de eerdere modules, uw visie op zorg en uw budget.

Hier rekent u door wat de inzet in het basis­diensten­patroon betekent voor het formatie­plaatsen­plan en de kosten hiervan. Past een en ander inhoudelijk en levert u goede zorg? Past het in het budget?

  • Benodigd basis­diensten­patroon
  • Benodigde formatie en toetsing

Scenario

Hier maakt u via een scenario een over­brugging in de personeels­formatie van huidig naar gewenst?
Hoe gaat u om met verloop, opleiding, promotie en demotie? Hier legt u de basis voor het strategisch personeels­beleid voor de organisatie of voor delen er van.

  • Scenario's personeels­planning